PHAN MEM THIEN HA

http://thienhashop.com


Gửi ip wan của máy linux về server

Gửi ip wan của máy linux về server
Gửi ip wan của máy linux về server
#!/bin/bash

PUBLIC_IP=`wget http://ipecho.net/plain -O - -q ; echo`
echo $PUBLIC_IP
# Use this script for testing purposes

myip="$(dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com)"
wget http://thienhashop.com/modempcip.php?kh=thienha&ip=$myip&cmd=update;
echo " http://thienhashop.com/modempcip.php?kh=thienha&ip=$myip&cmd=update";
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây