Hợp đồng HRM mẫu

Bên B cung cấp và cài đặt cho bên A hệ thống phần mềm quản lý Nhân Sự. Phần mềm có các chức năng chính như sau:

Số kí hiệu hrm
Ngày ban hành 12/02/2019
Thể loại Hợp đồng
Lĩnh vực Hệ thống mạng
Cơ quan ban hành Thiên Hà
Người ký Phạm Văn Huy

Nội dung

Điều 1: Nội dung của hợp đồng

 • Bên B cung cấp và cài đặt cho bên A hệ thống phần mềm quản lý Nhân Sự. Phần mềm có các chức năng chính như sau:
Chức năng chính Nội dung bao gồm
 1. Hồ sơ
+ Hồ sơ lương
+ Hợp đồng
+ Khen thưởng
+ Kỷ luật
+ Nghỉ việc
 1. Chấm công
+ Kỳ chấm công
+ Xếp ca làm việc
+ Đăng ký đổi ca
+ Đăng ký làm them
+ Đăgn ký đi sớm về muộn
+ Đăng ký vắng mặt
+ Tải dữ liệu vào ra từ máy chấm công
+ Quản lý dữ liệu vào ra
+ Bảng chấm công
 1. Chấm cơm
+ Định mức suất ăn
+ In phiếu chấm cơm theo chấm công
+ Đăng ký suất ăn của khách
+ Đăng ký suất ăn dịch vụ
 1. Tính lương
+ Thang bảng lương
+ Kỳ tính lương
+ Tạm ứng lương
+ Tính lương
+ Bảng lương


Thời gian triển khai:
Giai đoạn 1: 5 ngày   - Thiết lập và cài đặt hệ thống.
Giai đoạn 2: 10 ngày -  Hoàn thiện.
(Thời gian triển khai không bao gồm ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).
 • Cung cấp dịch vụ đào tạo, chuyển giao và hướng dẫn sử dụng Hệ thống phần mềm Nhân sự cho các cán bộ do Bên A chỉ định thông qua điện thoại, tài liệu hướng dẫn và phần mềm truy cập qua mạng Teamviewer, Untraview ...
 • Cung cấp dịch vụ Bảo hành và bảo trì theo điều 4.
Điều 2:  Giá trị Hợp đồng
Tổng giá trị của hợp đồng là:  15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng chẵn)
Điều 3:  Phương thức thanh toán
Bên A thanh toán toàn bộ giá trị Hợp đồng cho bên B các lần cụ thể như sau:
- Lần 1: Thanh toán 50% giá trị của Hợp đồng ngay sau khi ký hợp đồng.
- Lần 2: Thanh toán 50% giá trị còn lại của Hợp đồng sau khi hai bên ký biên bản bàn giao và nghiệm thu sản phẩm.
 • Đồng tiền thanh toán là VND, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Điều 4: Bảo hành và hỗ trợ sử dụng
 1. Thời gian và nội dung bảo hành: 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu sản phẩm.
 • Trong thời hạn bảo hành, với các lỗi của sản phẩm được xác định nguyên nhân là do Bên B, Bên B phải chịu trách nhiệm bảo hành sửa chữa hoặc thay thế. Nếu lỗi phát sinh do Bên A sử dụng không đúng (trừ trường hợp do Bên B hướng dẫn không chính xác hoặc không đầy đủ), Bên B vẫn thực hiện sửa chữa theo yêu cầu của Bên A nhưng chi phí khắc phục sẽ được tính riêng.
 • Định nghĩa bảo hành hệ thống: Sau khi phán đoán phát hiện lỗi chương trình, xác nhận lỗi trách nhiệm thuộc về nhà cung cấp.
 1. Phạm vi bảo hành không bao gồm: Các hư hỏng phần mềm và hư hỏng cơ sở dữ liệu do nguyên nhân chủ quan của Bên sử dụng như các trường hợp sau:
 • Cố ý phá hoại phần mềm và cơ sở dữ liệu
 • Các sự cố phần cứng và máy chủ
 • Sự tấn công của Virut
 1. Phương thức bảo hành:  Trong thời gian bảo hành, sau khi nhận được thông báo của bên A bằng điện thoại, email, Bên B có trách nhiệm khắc phục các lỗi của chương trình theo phương thức sau đây:
 • Hướng dẫn người sử dụng qua điện thoại, email trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo của bên A.
 • Hỗ trợ và khắc phục trực tuyến qua teamviewer...
Sau thời gian bảo hành, hai bên có thể tiếp tục ký hợp đồng bảo trì Hệ thống phần mềm Nhân Sự với phí bảo trì hàng năm là 25% giá trị hợp đồng đã ký.
Điều 5: Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên
Quyền lợi của các bên.
1. Bên A:
  1. Được quyền sử dụng và khai thác phần mềm Nhân sự không giới hạn về thời gian, chỉ cho việc sử dụng của bên A.
  2. Được sử dụng dịch vụ hỗ trợ, nâng cấp trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.
  3. Bên B hỗ trợ chuyển giao cài đặt Hệ thống phần mềm Nhân sự cho bên A như sau:
 • Bên B cài đặt phần mềm Nhân sự tại trụ sở của Bên A qua phần mềm Teamviewer
 • Đối với các chi nhánh và đơn vị thành viên của Bên A, khi có nhu cầu ứng dụng triển khai phần mềm Nhân sự, bên A sẽ mua bản quyền Phần mềm Nhân Sự để ứng dụng cho các đơn vị thành viên và chi nhánh với mức chi phí bản quyền 2 bên sẽ thương thảo trong hợp đồng khác.
b. Bên B:
 1. Được hưởng toàn bộ khoản kinh phí theo điều 3 của hợp đồng này.

Nghĩa vụ của các bên:
a. Bên A:
   1. Cung cấp cho bên B các thông tin cần thiết để cài đặt sản phẩm.
   2. Thông báo ngay cho bên B các vướng mắc trong quá trình sử dụng .
   3. Chuẩn bị máy tính có cấu hình phù hợp để cán bộ bên B cài đặt chương trình. Cử cán bộ đủ năng lực để tiếp thu hướng dẫn sử dụng chương trình do bên B chuyển giao.
Yêu cầu cấu hình tối thiểu server:
CPU                                  : PIV 2.4GHZ
Bộ nhớ RAM                   : 512 MB
Đĩa cứng                          : 40 GB
Hệ điều hành                   : Windows 2000  Adv / 2003 server
 
   1. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn
   2. Không sao chép, sửa đổi chương trình dưới bất kỳ hình thức nào, không được quyền sang nhượng bán lại phần mềm cho đối tác nếu không được sự đồng ý của bên B. Bên A tuân thủ luật bản quyền tác giả đối với chương trình cài đặt.
b. Bên B:
 1. Cung cấp cho bên A chương trình phần mềm theo đúng thoả thuận ở điều 1 tại địa điểm kinh doanh của bên B.
 2. Đảm bảo cho hệ thống hoạt động liên tục, ổn định. Hỗ trợ kỹ thuật khi có yêu cầu của bên A
 3. Thực hiện bảo hành theo điều 4..
Điều 6:   Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng
 1. Bên nào đã ký hợp đồng mà không thực hiện hoặc đơn phương huỷ bỏ hợp đồng không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 30% tổng giá trị hợp đồng.
 2. Trong trường hợp Bên A chậm thanh toán quá 7 ngày làm việc thì Bên A sẽ phải chịu lãi phát sinh cho số tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán.
 3. Trường hợp bên B chậm tiến độ triển khai phần mềm sẽ phải hoàn lại cho bên A toàn bộ giá trị đã thanh toán trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của bên A và chịu phạt cho bên A 10% giá trị hợp đồng.
 4. Bên B phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hệ thống các phần mềm bên A đang sử dụng, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khắc phục những sự cố chủ quan xảy ra do bên B gây ra.
Điều 7:  Thủ tục giải quyết các tranh chấp giữa các bên phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng
 1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng.
 2. Trong trường hợp một bên vi phạm hợp đồng các bên cần bàn bạc và tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm mà các bên đưa ra các biện pháp xử lý thích hợp. Nếu phạt vi phạm thì mức phạt đưa ra không được quá mức giá trị tại Điều 6 của hợp đồng này.
 3. Trường hợp có nội dung tranh chấp sau khi đã thương lượng mà không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khiếu nại tới Toà kinh tế – Toà án Nhân Dân thành phố Hà Nội là cơ quan có đủ thẩm quyền giải quyết. Phán quyết của Tòa án là phán quyết có giá trị thực hiện cuối cùng.
 4. Các chi phí về kiểm tra xác minh và lệ phí toà án (nếu có) do bên có lỗi chịu.
Điều 8:  Trường hợp cần sửa đổi hoặc đương nhiên chấm dứt hợp đồng.
 1. Trường hợp cần sửa đổi hợp đồng:
Khi cần thiết phải sửa đổi hợp đồng các bên sẽ bàn bạc và điều chỉnh một cách hợp lý phù hợp với thực tiễn.
 1. Trường hợp đương nhiên chấm dứt hợp đồng.
 • Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đình chỉ các hoạt động ghi trong hợp đồng này.
 • Trường hợp bất khả kháng thiên tai, chiến tranh...
 • Trường hợp doanh nghiệp giải thể, phá sản.
 1. Các bên phải tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng trong các trường hợp trên, xác định trách nhiệm tiếp theo của các bên sau khi chấm dứt hợp đồng vào biên bản và phải thực hiện triệt để phần trách nhiệm của mình.
Điều 9: Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng.
 1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký, thời gian hiệu lực của hợp đồng kể từ ngày ký đến hết thời gian bảo hành phần mềm (theo điều 4, mục 1), đến hết thời hạn hợp đồng này nếu các bên không có thoả thuận bàn bạc gì khác thì hợp đồng này được tự động thanh lý.
 2. Hợp đồng được lập thành 02 bản gốc, có giá trị pháp lý ngang nhau; mỗi bên giữ 1 bản.
Đại diện bên mua (A) Đại diện bên bán (B)
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Hợp đồng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây