Quản lý bán hàng Thiên Hà V4.5 Quản lý bán hàng Thiên Hà V4.5 Mua 1 lần dùng vĩnh viễn. Không phải trả phí hàng tháng
Phần mềm offline hoạt động ổn định, không phụ thuộc vào internet như phần mềm online.
Giao diện quản lý đơn giản, thân thiện với cách bố trí thông minh tạo sự thoải mái nhất cho người dùng.
Giá rẻ hơn nhiều các phần mềm online trên thị trường ... vì chỉ mua 1 lần vĩnh viễn.
Kết hợp với các thiết bị hỗ trợ bán hàng (máy in bill, két đựng tiền) một cách đơn giản.
 
1000051 Quản lý bán hàng 5.000.000 VND Số lượng: 11 Key
 • Quản lý bán hàng Thiên Hà V4.5

 • 5.000.000 VND

 • Mua 1 lần dùng vĩnh viễn. Không phải trả phí hàng tháng
  Phần mềm offline hoạt động ổn định, không phụ thuộc vào internet như phần mềm online.
  Giao diện quản lý đơn giản, thân thiện với cách bố trí thông minh tạo sự thoải mái nhất cho người dùng.
  Giá rẻ hơn nhiều các phần mềm online trên thị trường ... vì chỉ mua 1 lần vĩnh viễn.
  Kết hợp với các thiết bị hỗ trợ bán hàng (máy in bill, két đựng tiền) một cách đơn giản.
   


Hãng sản xuất
 
Số lượng
Số lượng: 11 Key
 •  
Phần mềm quản lý bán hàng Thiên Hà V4
Tương tự v3.3 nhưng có thêm cảm ứng , kết nối từ xa qua điện toán đám mây
Các chức năng chính
1. Quản lý danh mục sản phẩm, phân chia theo nhóm với các thông tin cơ bản và hình ảnh
2. Import/export dữ liệu từ  excel, có chức năng ‘sao chép’ sản phẩm
3. Tích hợp máy in mã vạch, đầu đọc mã vạch (cho  phép in mã vạch trực tiếp từ  chương trình)
4. In bill 54mm, 58mm, 76mm, 80mm, inlaser khổ nhỏ 7.5cm x 10cm, hoặc in laser A5
5. Sử dụng hoàn toàn bằng bàn phím hoặc kết hợp sử dụng chuột
6. Hỗ trợ tới 4 loại đơn giá giúp linh động về giá ví dụ: giá bán lẻ, giá bán buôn, giảm giá đặc biệt…
7. Quản lý doanh thu theo ngày, theo ca, theo nhân viên, in báo cáo doanh thu, báo cáo kết ca
8. Quản lý kho hàng
9. Bảo mật với phân quyền theo nhóm người dùng tới từng chức năng nhỏ
10. Quản trị hệ thống với sao lưu/khôi phục dữ liệu, xóa dữ liệu cũ
11. Quản lý quỹ (phiếu thu, phiếu chi, tổng hợp quỹ)
12. Phân ca và tính lương cho nhân viên theo ca làm việc
13. Cho phép đổi giá bán trực tiếp trên hóa đơn
14. Quản lý thành viên (VIP, Vàng, Bạc, Đồng…) và tự động giảm giá theo từng loại thành viên
15. Quản lý công nợ đối với khách hàng quen
16. Lưu vết hoạt động cho phép bạn lưu lại tất cả các thao tác với phần mềm
17. Tích điểm thẻ tự động cảnh báo nâng loại thành viên khi đạt ngưỡng doanh thu.
18. Nhiều báo cáo mới phục vụ thống kê và quản lý: Báo cáo kho hàng, thống kê doanh thu theo nhân viên.
19. Mẫu báo cáo và mẫu hóa đơn hoàn toàn có thể thêm mới/thay đổi theo định dạng riêng cửa hàng
20. Rất nhiều tùy chọn cho bạn thiết lập theo đúng mong muốn của mình
21. Xem 12 loại báo cáo online bằng điện thoại smartphone hay máy tính bảng ... ( bản chuyên nghiệp )

HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP V3.5 LÊN V4.5 TẠI ĐÂY
 
STT TÊN PHẦN MỀM TẢI VỀ GHI CHÚ
1 Microsoft.NET Framework v2.0 TẢI VỀ Phần mềm môi trường ( chỉ dành cho Windows XP)
2 SQL SERVER Firebird 2.5.4 TẢI VỀ 32bít
64bit
Máy chủ SQL
3 Quản lý bán hàng Thiên Hà V4.5 TẢI VỀ PAS XÓA DỮ LIỆU 9999
PAS Thiết lập xem báo cáo qua mobile
123
4 Tài liệu hướng dẫn sử dụng PM TẢI VỀ Hướng dẫn sử dụng PM
5 Dữ liệu mẫu siêu thị tự chọn TẢI VỀ dữ liệu mẫu cho siêu thị
6 MẪU TEM CŨ NHƯ V3.3 TẢI VỀ mẫu tem cũ giống V33 ( Nếu muốn )
7 MẤU HÓA ĐƠN CÓ PHẦN TIỀN BẰNG CHỮ TẢI VỀ Ngoài ra có thể thêm trực tiếp trên
cửa sổ thiết kế hàm (Bằng chữ:
[ToVndWords([TONGCONG])] đồng chẵn)
8 DRIVER Máy in hóa đơn TẢI VỀ Địa chỉ ip máy in hd tm 192.168.0.200
9 DU LIEU VA CODE CHUAN 4.5 TẢI VỀ Dữ liệu đã update chuẩn V4.5

1. TOOLS DÀNH CHO NHÀ PHÁT TRIỂN TẠI ĐÂY
2. TOOLS BACKUPS AUTO TẠI ĐÂY
3. CHUỖI CỬA HÀNG V45 TẠI ĐÂY
4. CHO ĐIỆN MÁY V2016   TẠI ĐÂY
5. CHO ĐIỆN MÁY V2017 TẠI ĐÂY
6. CHO THEO DÕI ĐƠN HÀNG + THEO DÕI VAT TẠI ĐÂY
7. CHO THEO DÕI ĐƠN HÀNG + THEO DÕI VAT + ĐIỂM THEO SẢN PHẨM TẠI ĐÂY

- Dành riêng cho Linh Dũng Phát tại đây
8. CHO SPA có bảo hành dịch vụ tại đâyHình ảnh
Giao dien quan ly ban hang
Video Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cơ bản


Chú ý với việc nâng cấp từ V3.0 lên V4.5 thì cần có lệnh sau

DELETE FROM SCOLUMN WHERE NOT EXISTS(SELECT*FROM STABLEDESC WHERE ID = STABLEDESCID)

sau đó mới làm theo các bước trong hưỡng dẫn update ở trên

....
UPDATE TDONHANG 
SET TIENMAT = CASE WHEN LOAITHANHTOAN = 0 THEN TIENTHANHTOAN ELSE 0 END, THE = CASE WHEN LOAITHANHTOAN = 2 THEN TIENTHANHTOAN ELSE 0 END,
CHUYENKHOAN = CASE WHEN LOAITHANHTOAN = 1 THEN TIENTHANHTOAN ELSE 0 END

UPDATE V3.0
1. Tồn kho cho phép đánh số lượng lẻ. ( thập phân )
Sửa để tồn kho cho phép đánh số lượng lẻ ( số thập phân )
Mở "Tồn kho ban đầu", chuyển sang code và thêm dòng này vào

colTon.DecimalLength = 2;
Như thế này
public void SetData(string DKHOID)
        {           
            lueDKHO.LoadData(Tables.DKHOHANG.ToString());
            lueDKHO.EditValue = DKHOID;           
            LoadData();
            colTon.DecimalLength = 2;
        }
2. Cho hiện thị tổng tiền ra màn hình led chạy cổng COM

3. Danh mục mặt hàng ( Ctrl + M) tìm bằng máy mã vạch

4. Phím tắt giảm số lượng sản phẩm trong hóa đơn
- Tăng số lượng thì nhấn Enter ( tăng 1 )
- Giảm số lượng thì nhấn F12 ( giảm 1 )

5. Đối trừ công nợ với người vừa là nhà cung cấp vừa là khách hàng.

6. Bảng Lương nhân viên
Tải về

7. Mẫu hóa đơn A4 cho vật liệu xây dựng
Tải về

8. Mẫu đơn đặt hàng A4 cho vật liệu xây dựng

UPDATE 3.5
9. Tính lại giá vốn theo giá nhâp gần nhât
Giá vốn bạn mở form "Tính lại giá vốn" Chuyển sang "Code" rồi tìm hàm Prepare
 private void Prepare()
Thay đoạn mã code

sql = "UPDATE DMATHANG SET GIAVON = (SELECT FIRST 1 CASE WHEN DONGIA IS NULL THEN DMATHANG.GIAVON ELSE DONGIA END FROM TDONHANGCHITIET INNER JOIN TDONHANG ON TDONHANG.ID = TDONHANGCHITIET.TDONHANGID " + Environment.NewLine +
                        "WHERE DMATHANGID = DMATHANG.ID AND (LOAI = 1 OR LOAI = 97)" + Environment.NewLine +

bằng đoạn mã code này
sql = "UPDATE DMATHANG SET GIAVON = (SELECT FIRST 1 CASE WHEN DONGIA IS NULL THEN DMATHANG.GIAVON ELSE DONGIA / CASE WHEN TDONHANGCHITIET.DDONVITINHID = DMATHANG.DDONVITINHID THEN 1 ELSE QUYDOI END END FROM TDONHANGCHITIET INNER JOIN TDONHANG ON TDONHANG.ID = TDONHANGCHITIET.TDONHANGID " + Environment.NewLine +
                        "WHERE DMATHANGID = DMATHANG.ID AND (LOAI = 1 OR LOAI = 97)" + Environment.NewLine +

10. Đăt phim tăt cho hoa don
tăng so luong thi enter giảm số lượng bằng phím F7 Thì làm như sau
Mở "Hóa đơn bán hàng" chuyển sang "Code" rồi tìm chỗ này

public void UserControl1_KeyDownEx(Object sender, KeyEventArgs e)
        {
            if (e.KeyCode == Keys.F10) btnThongKe.PerformClick();
           
  else if (e.KeyCode == Keys.F12) btnThanhToan.PerformClick();
            else if (e.KeyCode == Keys.F3) txtMaVach.SelectAllEx();
            else if (e.KeyCode == Keys.F6) lueDKHACHHANGID.Select();
            else if (e.KeyCode == Keys.F2) btnTangSl1.PerformClick();
            else if (e.KeyCode == Keys.F4) btnGiamSl1.PerformClick();
            else if (e.KeyCode == Keys.F5) btnXoa.PerformClick();
            else if (e.KeyCode == Keys.F7) btnLoaiGia.PerformClick();
            else if (e.KeyCode == Keys.F8) btnTaoHoaDonMoi.PerformClick();
//thêm else if vô đây

        }

Thêm mã khách hàng xem online ( Viết liền không dấu )


VIDEO DANH RIENG CHO LINH DUNG PHAT
hướng dẫn chiết khẩu hoa hồng cho nhân viên của cty khách hàng ( 5 nhân viên của công ty khách hàng sẽ được nhận % hoa hồng khi công ty mua hàng của CTY )
Tại đây
 
     

 

Sản phẩm cùng loại

Quản lý bán hàng V8.0

Quản lý bán hàng V8.0

5.000.000 VND

Quản lý bán hàng online

Quản lý bán hàng online

140.000 VND

Quản lý bán hàng V7.2

Quản lý bán hàng V7.2

5.000.000 VND

Phần mềm dành cho máy bảng

Phần mềm dành cho máy bảng

1.500.000 VND

Website doanh nghiệp 1 ngôn ngữ

Website doanh nghiệp 1 ngôn ngữ

3.900.000 VND

Xem báo cáo bán hàng Online

Xem báo cáo bán hàng Online

2.000.000 VND

Phần mềm quản trị nhân sự HRM

Phần mềm quản trị nhân sự HRM

25.000.000 VND

Phần mềm kế toán ngân sách DAS 10.1

Phần mềm kế toán ngân sách DAS 10.1

10.000.000 VND

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây