Quản lý chuỗi cửa hảng V4.0 Quản lý chuỗi cửa hảng V4.0 Quản lý chuỗi cửa hảng bán buôn, bán lẻ V4.0 SM40 Quản lý bán hàng 10.000.000 VND Số lượng: 0 Key
  • Quản lý chuỗi cửa hảng V4.0

  • 10.000.000 VND

  • Quản lý chuỗi cửa hảng bán buôn, bán lẻ V4.0


Hãng sản xuất
 
  •  
Quản lý chuỗi cửa hàng SM bán buôn, bán lẻ, công nợ ...

 
STT TÊN PHẦN MỀM TẢI VỀ GHI CHÚ
1 Microsoft.NET Framework v2.0 TẢI VỀ Phần mềm môi trường ( chỉ dành cho Windows XP)
2 SQL SERVER Firebird 2.5.4 TẢI VỀ 32bít
64bit
Máy chủ SQL
3 Quản lý chuỗi cửa hàng SM Thiên Hà V4 TẢI VỀ PAS XÓA DỮ LIỆU 9999
PAS Thiết lập xem báo cáo qua mobile
123
4 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm TẢI VỀ Hướng dẫn sử dụng PM
5 Dữ liệu mẫu TẢI VỀ Dữ liệu mấu cho siêu thị
6 MẪU TEM CŨ NHƯ V3.3 TẢI VỀ Mẫu tem cũ giống V33 ( Nếu muốn )
7 MẪU HÓA ÐƠN CÓ PHẦN TIỀN BẰNG CHỮ TẢI VỀ Ngoài ra có thể thêm trực tiếp trên
cửa sổ thiết kế hàm (Bằng chữ:
[ToVndWords([TONGCONG])] đồng chẵn)
8 DRIVER Máy in hóa don TẢI VỀ Ðịa chỉ ip máy in hd tm 192.168.0.200
9 Dữ liệu mẫu SM VH 2017 TẢI VỀ
Code-VH
Dữ liệu đã update chuẩn V4.5

1. Update VH-2017 - 1

UPDATE NHÂN PM TẠI ĐÂY ( Các file DLL )


AND
(CAST(@DCUAHANGID AS varchar(255)) = '' OR DCUAHANGID = @DCUAHANGID
OR (DCUAHANGID IN (SELECT B.ID FROM DCUAHANG INNER JOIN DCUAHANG B ON DCUAHANG.PARENTID = DCUAHANG.ID WHERE DCUAHANG.PARENTID = @DCUAHANGID))
OR (DCUAHANGID IN (SELECT ID FROM DCUAHANG WHERE PARENTID = @DCUAHANGID))
)

BỘ CHẠY Ổ C MÁY CHỦ VH

UPDATE LẠI CÁC HÓA ĐƠN LẠC KHÔNG VỀ MÁY CHỦ DO SAI THỜI GIAN ...
lệnh trên máy con:

UPDATE TDONHANG SET ISCHANGED = 30 WHERE NGAY >= dateadd(-1 DAY TO CURRENT_DATE) UPDATE TDONHANGCHITIET SET ISCHANGED = 30 WHERE (SELECT NGAY FROM TDONHANG WHERE ID = TDONHANGID) >= dateadd(-1 DAY TO CURRENT_DATE)

UPDATE-25-10-2017

TẢI VỀ

3. Update bổ xung lệnh không cho sửa phiếu thu chi

4. Tools Auto update IP Server to Web
Tại đây
Pasword : trống
5. Update 10/05/2018 -FILE LOG
Tải về
6. Nếu sau khi tính lại giá vốn, hoặc lỗi máy chủ mà máy chủ chi nhánh nó cứ đồng bộ mãi không về thì
mở file syncconfig.dat nó có cái last update đổi nó tăng lên hôm nay và lưu lại là xong
7. Nếu máy chi nhánh bị đơ
UPDATE DMATHANG SET ISCHANGED = -30
UPDATE TDONHANGCHITIET SET ISCHANGED = -30
8.UPDATE VPTT
TẠI ĐÂY
9. BỘ RIÊNG CỦA VH 2019
TẠI ĐÂY

10. BỘ RIÊNG CỦA VH2020
TẠI ĐÂY

DL TRANG 2020

11. UPDATE lại mã sẵn có trong trường hợp của văn hiến. ( do phần mềm cũ không có quy tắc đặt tên mã nên giờ mã sẵn có trung mã tự sinh )
Bước 1: Ipmort bằng excel với cột Mã sẵn có trên Excel vào cột Ghi chú trên data
Bước 2: vào lệnh cho nhà phát triên
UPDATE DMATHANG SET MASANCO = NOTE

BÁO CÁO ĐẶT HÀNG THEO CỬA HÀNG ( LÀM RIÊNG CHO CHUỖI CỬA HÀNG VĂN HIẾN )
Tải về sql
Tải về file báo cáo tại đây 
     

 

Sản phẩm cùng loại

Quản lý bán hàng V8.0

Quản lý bán hàng V8.0

5.000.000 VND

Quản lý bán hàng online

Quản lý bán hàng online

140.000 VND

Quản lý bán hàng V7.2

Quản lý bán hàng V7.2

5.000.000 VND

Phần mềm dành cho máy bảng

Phần mềm dành cho máy bảng

1.500.000 VND

Website doanh nghiệp 1 ngôn ngữ

Website doanh nghiệp 1 ngôn ngữ

3.900.000 VND

Xem báo cáo bán hàng Online

Xem báo cáo bán hàng Online

2.000.000 VND

Phần mềm quản trị nhân sự HRM

Phần mềm quản trị nhân sự HRM

25.000.000 VND

Phần mềm kế toán ngân sách DAS 10.1

Phần mềm kế toán ngân sách DAS 10.1

10.000.000 VND

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây