Quản lý cửa hàng máy tính Quản lý cửa hàng máy tính Phần Mềm Quản Lý Cửa Hàng Bán Máy Vi Tính được thiết kế nhỏ gọn, giao diện thân thiện, giúp khách hàng dễ dàng cài đặt và sử dụng, quản lý bán hàng, bảo hành - sửa chữa, khách hàng, tồn kho, thu-chi, công nợ, phần trăm chiết khấu - thuế, khuyến mãi, in báo giá, báo cáo doanh thu, lợi nhuận, doanh số bán hàng, lập báo cáo một cách linh động, xem báo cáo từ xa...
Mua 1 lần dùng mãi mãi.
S000181 Quản lý bán hàng 5.000.000 VND Số lượng: 1 Key
  • Quản lý cửa hàng máy tính

  • 5.000.000 VND

  • Phần Mềm Quản Lý Cửa Hàng Bán Máy Vi Tính được thiết kế nhỏ gọn, giao diện thân thiện, giúp khách hàng dễ dàng cài đặt và sử dụng, quản lý bán hàng, bảo hành - sửa chữa, khách hàng, tồn kho, thu-chi, công nợ, phần trăm chiết khấu - thuế, khuyến mãi, in báo giá, báo cáo doanh thu, lợi nhuận, doanh số bán hàng, lập báo cáo một cách linh động, xem báo cáo từ xa...
    Mua 1 lần dùng mãi mãi.


Hãng sản xuất
 
Số lượng
Số lượng: 1 Key
  •  
Quản lý bán hàng máy tính v4.0
Tải về bộ chạy tại đây
 
STT TÊN PHẦN MỀM TẢI VỀ GHI CHÚ
1 Microsoft.NET Framework v2.0 TẢI VỀ Phần mềm môi trường ( chỉ dành cho Windows XP)
2 SQL SERVER Firebird 2.5.4 TẢI VỀ 32bít
64bit
Máy chủ SQL
3 Quản lý bán hàng máy tính portable
TẢI VỀ
setups
Tải về
PAS XÓA DỮ LIỆU 9999
PAS Thiết lập xem báo cáo qua mobile
123
4 Tài liệu hướng dẫn sử dụng PM TẢI VỀ Hướng dẫn sử dụng PM
5 Dữ liệu mẫu siêu thị tự chọn TẢI VỀ dữ liệu mẫu cho siêu thị
6 MẪU TEM CŨ NHƯ V3.3 TẢI VỀ mẫu tem cũ giống V33 ( Nếu muốn )
7 MẤU HÓA ĐƠN CÓ PHẦN TIỀN BẰNG CHỮ TẢI VỀ Ngoài ra có thể thêm trực tiếp trên
cửa sổ thiết kế hàm (Bằng chữ:
[ToVndWords([TONGCONG])] đồng chẵn)
8 DRIVER Máy in hóa đơn TẢI VỀ Địa chỉ ip máy in hd tm 192.168.0.200
9 DU LIEU VA CODE CHUAN 4.5 TẢI VỀ Dữ liệu đã update chuẩn V4.5

Banner
banner

1. TOOLS DÀNH CHO NHÀ PHÁT TRIỂN TẠI ĐÂY
2. TOOLS BACKUPS AUTO TẠI ĐÂY
3. Mẫu tem đặc thù
-
Mẫu tem Hà Moscow tại đây

UPDATE
1. Thêm báo cáo doanh thu sửa chữa
+ File báo cáo tại đây
+ Chi tiết bổ xung SQL:
SELECT TDONHANGCHITIET.ID,TDONHANGCHITIET.TDONHANGID AS TDONHANGID,TDONHANG.NAME AS TDONHANG_NAME,TSUACHUA.NGAY AS TDONHANG_NGAY,TDONHANG.TSUACHUAID AS TDONHANG_TSUACHUAID,TSUACHUA.TENKHACH AS TSUACHUA_TENKHACH,TSUACHUA.DIENTHOAI AS TSUACHUA_DIENTHOAI,TSUACHUA.TENHANG AS TSUACHUA_TENHANG,TSUACHUA.TINHTRANGKHINHAN AS TSUACHUA_TINHTRANGKHINHAN,TDONHANGCHITIET.DMATHANGID AS DMATHANGID,TSUACHUA.TENHANG,TSUACHUA.IMEI,(SELECT NAME FROM DNHANVIEN WHERE ID = DNHANVIENSUAID),DMATHANG.NAME AS DMATHANG_NAME,TDONHANGCHITIET.THANHTIEN AS THANHTIEN,TDONHANGCHITIET.DONGIA AS DONGIA,TDONHANGCHITIET.SLXUAT AS SLXUAT,TDONHANGCHITIET.GIAVON AS GIAVON,TDONHANGCHITIET.SLXUAT*( TDONHANGCHITIET.DONGIA-TDONHANGCHITIET.GIAVON) AS GIABANLE FROM TDONHANGCHITIET INNER JOIN TDONHANG ON TDONHANG.ID = TDONHANGCHITIET.TDONHANGID LEFT OUTER JOIN TSUACHUA TSUACHUA ON TSUACHUA.ID = TDONHANG.TSUACHUAID LEFT OUTER JOIN DMATHANG DMATHANG ON DMATHANG.ID = TDONHANGCHITIET.DMATHANGID WHERE (TDONHANG.LOAI =9) AND TSUACHUA.NGAY BETWEEN @FromDate AND @ToDateAND (CAST(@DNHANVIENSUAID AS VARCHAR(36)) = '' OR DNHANVIENSUAID = @DNHANVIENSUAID)UNION ALLSELECT '', '', '', TSUACHUA.NGAY, TSUACHUA.ID, TENKHACH, DIENTHOAI, NAME,TENHANG, '', '', TINHTRANGKHINHAN, TSUACHUA.IMEI, TENHANG, CONGSUA, CONGSUA, 1, 0, CONGSUAFROM  TSUACHUA WHERE TSUACHUA.NGAY BETWEEN @FromDate AND @ToDate AND (CAST(@DNHANVIENSUAID AS VARCHAR(36)) = '' OR DNHANVIENSUAID = @DNHANVIENSUAID) ANDNOT EXISTS (SELECT * FROM TDONHANG WHERE TSUACHUAID = TSUACHUA.ID)

 
     

 

Sản phẩm cùng loại

Quản lý bán hàng V8.0

Quản lý bán hàng V8.0

5.000.000 VND

Quản lý bán hàng online

Quản lý bán hàng online

140.000 VND

Quản lý bán hàng V7.2

Quản lý bán hàng V7.2

5.000.000 VND

Phần mềm dành cho máy bảng

Phần mềm dành cho máy bảng

1.500.000 VND

Website doanh nghiệp 1 ngôn ngữ

Website doanh nghiệp 1 ngôn ngữ

3.900.000 VND

Xem báo cáo bán hàng Online

Xem báo cáo bán hàng Online

2.000.000 VND

Phần mềm quản trị nhân sự HRM

Phần mềm quản trị nhân sự HRM

25.000.000 VND

Phần mềm kế toán ngân sách DAS 10.1

Phần mềm kế toán ngân sách DAS 10.1

10.000.000 VND

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây